Skontaktuj się z MARCIN PANKOWSKI:

O mnie

Przedsiębiorstwo EKOTEC to samodzielna firma działająca na rynku europejskim od roku 2009 jako spółka cywilna, założona przez dwie osoby: Marcina Pankowskiego oraz Leszka Wolanowskiego. Przewodnim celem naszej firmy jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb naszych Klientów w dziedzinach nowoczesnych instalacji oraz propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego.

Początek firmy związany był z instalacjami kolektorów słonecznych. Stopniowo oferta firmy zwiększała się o nowe produkty, takie jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, kotły gazowe i stałopalne, wentylację mechaniczną, automatykę inteligentnego domu, odkurzacze centralne.

Dynamiczny rozwój firma zawdzięcza wprowadzonemu przez NFOŚiGW 2010 roku programowi dotacji na kolektory słoneczne. Umiejętne zarządzanie firmą oraz wiedza techniczna i wysoka jakość oferowanych usług spowodowała, że na koniec realizacji programu dofiansowań udział w rynku firmy EKOTEC w każdym z trzech województw – pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim wyniósł ponad 15%. Na przestrzeni czasu firma EKOTEC opracowała i wdrożyła wiele innowacyjnych produktów takich jak kolektor słoneczny próżniowy z wbudownym zasobnkiem wody typu INT, sterowniki z innowacyjnym oprogramowaniem dla kolektorów słonecznych, systemy automatyki sterującej dla technik grzewczych, szafy sterujące pracą autonomiczną isnatalacji fotowoltaicznych. Oprócz wdrożenia samych produktów firma od 2014 roku zaczęła mocno wspierać kompletne rozwiązania z wykorzystaniem technologii odnawialnych źródeł energii dla agro-biznesu.
Firma EKOTEC prowadzi również szkolenia na temat odnawialnych źródeł energii, w specjalnie do tego przystosowanej sali treningowej. Organizujemy również praktyki zawodowe dla uczniów, studentów oraz nauczycieli.
Posiadamy certyfikaty UDT F-Gazy, certyfikat instalatora OZE oraz uprawnienia dozorowe jak i eksploatacyjne dla instalacji gazowych, sanitarnych, grzewczych i elektrycznych.

MARCIN PANKOWSKIWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług