Skontaktuj się z Piotr Jankiewicz, P. H. U. ElektroKING:

O mnie

Jesteśmy przedsiębiorstwem ogólnobudowlanym. Od 2008 roku świadczymy usługi budowlane i elektryczne głównie na terenie miasta Szczecina i okolic.
Więcej na www.elektroking.pl

Oferta
Od 2008 roku prowadzimy działalność ogólnobudowlaną związaną z kompleksowym wznoszeniem budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych od fundamentów pod klucz, realizując podstawowe prace techniczno-budowlane polegające na:
- wykonywaniu fundamentów,
- układaniu rur kanalizacyjnych i instalacji wodnych,
- wznoszeniu ścian nośnych, konstrukcyjnych i działowych,
- budowie stropów,
- wykonywaniu prac zbrojarskich i betoniarskich,
- montażu więźby dachowej, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego,
- montażu drzwi i okien,
- wykonywaniu prac blacharskich; ciesielskich i dekarskich,
- układaniu glazury,
- montażu instalacji sanitarnych, elektrycznych i cieplnych,
- wykonywaniu prac wykończeniowych,
- ociepleniu budynku,
- zagospodarowaniu terenu działki oraz
- ogrodzeniu terenu.

Oferujemy również usługi remontowo-budowlane i elektryczne
polegające głównie na:
- kompleksowych remontach budynków,
- wymianie pokrycia dachowego lub kompleksową budowę dachu,
- remontach balkonów, tarasów i pomieszczeń gospodarczych,
- remontach łazienek, kuchni, pralni, garaży i magazynów,
- remontach pomieszczeń biurowych i konferencyjnych,
- układaniu elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
- montażu rozdzielnic głównych, piętrowych i mieszkaniowych
niskiego napięcia w budynkach,
- montażu instalacji oświetlenia reklam i ich nośników,
- modernizacji lub przebudowie instalacji elektrycznych,
- pracach regulacyjno-rozruchowych urządzeń elektrycznych,
usuwaniu awarii urządzeń i instalacji.
- pomiarach związanymi ze sprawdzaniem: skuteczności
działania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym, ciągłości elektrycznej ochronnych przewodów
wyrównawczych głównych i miejscowych, rezystancji
izolacji uzwojeń i przewodów, rezystancji uziomów
i rezystywności gruntu oraz natężenia i równomierności
oświetlenia elektrycznego,
- diagnostyce urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie
stanu sprawności technicznej i funkcjonalnej, identyfikacji
i likwidacji zagrożeń elektrycznych, poprawności wykonania
układu sieci, doboru i montażu środków ochrony
przeciwporażeniowej.

Piotr Jankiewicz, P. H. U. ElektroKING – 20 opinii (od 13 klientów)

14 opinii z Fixly

Piotr Jankiewicz, P. H. U. ElektroKINGWykonywane usługi

Budowa domu

Obszar wykonywania usług