Oceń wykonawcę

O mnie

Firma posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje SEP grupy E i D, a także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
- montaż oraz remonty instalacji elektrycznych i oświetlenia, instalacje odgromowe, instalacje telefoniczne i RTV SAT
-usuwanie awarii elektrycznych
-pomiary elektryczne okresowe, powykonawcze, odbiorcze, pomiary natężenia oświetlenia, a także przeglądy pięcioletnie instalacji i urządzeń elektrycznych
-przyłącze energetyczne / przyłącza do sieci energetycznej

Wykonywane usługi

Obszar wykonywania usług