pomiar elektryczny

Podstawy współpracy z elektrykiem. Niezbędne uprawnienia i lista kontrolna odbioru prac

Odbiór prac elektryka polega na wykonaniu pomiarów i sprawdzeniu poprawności instalacji elektrycznej. Po zakończeniu prac, firma elektryczna powinna przekazać Ci komplet dokumentacji: protokoły badań i świadectwa potwierdzające jakość materiałów i urządzeń wykorzystanych do wykonania sieci elektrycznej w Twoim domu.

Podczas sprawdzania jakości i sprawności instalacji elektrycznej w domu, możesz wykorzystać detektor napięcia, tzw. próbnik. Urządzenie to za pomocą światła lub dźwięku sygnalizuje obecność prądu w materiałach, które są przewodnikami elektryczności.

Elektryk z uprawnieniami – jakie kwalifikacje uprawniają do wykonywania instalacji

Poszukując elektryka, który ma wykonać montaż instalacji elektrycznych w Twoim domu, wybieraj tylko doświadczonych i wykwalifikowanych fachowców. Od ich umiejętności będzie zależeć funkcjonowanie i sprawność urządzeń oraz bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Zawód elektryka wymaga precyzji, odpowiedzialności, znajomości działania urządzeń elektrycznych oraz opanowania sztuki budowlanej. Uprawnienia potwierdzają kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają samodzielne wykonywanie zawodu w obrębie szczegółowo określonej specjalizacji. Do wykonania instalacji w budynku niezbędne są uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, a do odbioru budynku niezbędne są uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Firmy elektryczne mają wśród swoich pracowników zarówno elektryków wykonawców, jak i kierowników robót. Samodzielni fachowcy, którzy posiadają wyłącznie uprawnienia eksploatacyjne, najczęściej we własnym zakresie współpracują z kierownikiem. Zajmuje się on opisywaniem i stemplowaniem dziennika budowy, koordynuje kolejne etapy montażu instalacji i wykonuje ich odbiór.

Odbiór prac elektryka – lista kontrolna

Przy końcowym odbiorze instalacji elektrycznej sprawdź jakość i poprawność wykonanej usługi. Porównaj, czy projekt instalacji elektrycznej ma odzwierciedlenie ze stanem faktycznym. Jeżeli na etapie montażu przewodów, pojawiały się zmiany i odstępstwa od projektu, sprawdź, czy zostały one naniesione do dziennika budowy. Elektryk powinien przeprowadzić niezbędne pomiary:
– uziemienia i rezystywności (oporności) gruntu,
– wyłącznika różnicowoprądowego,
– rezystancji izolacji przewodów,
– pomiary eksploatacyjne urządzeń,
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych.

Na podstawie uzyskanych wyników fachowiec powinien sporządzić stosowne protokoły badań. Wspólnie z zatrudnioną firmą elektryczną wykonaj próbę uruchomienia instalacji oraz funkcjonowania osprzętu: włączników, wyłączników, gniazd sieciowych i lamp. W trakcie oględzin wzrokowych zwróć uwagę na to, czy:
– przewody ułożone są w prostych liniach pionowych i poziomych,
– wszystkie druty w przewodach są zasłonięte,
 – instalacja skrzynki z bezpiecznikami jest kompletna i zabezpieczona,
– nie widać śladów uszkodzenia izolacji na kablach i przewodach,
– stałe elementy wyposażenia, które wykonane są z materiałów przewodzących prąd, zostały podłączone do uziemienia.

Po zakończeniu prac elektryka, odbierz od wykonawcy protokoły badań instalacji oraz świadectwa jakości, które zostały wydane przez producentów wykorzystanych na budowie materiałów i urządzeń (certyfikaty, deklaracje zgodności).

Sprawdzony elektryk potrzebny od zaraz?

Na Fixly nie musisz szukać – dodaj zapytanie w jednej z usług w kategorii Elektryk, a zainteresowani wykonawcy sami się z Tobą skontaktują. Zanim wybierzesz fachowca możesz sprawdzić opinie od wcześniejszych klientów!