Wizyta u notariusza przy zakupie mieszkania

Według polskiego prawa własność nieruchomości jest możliwa do przeniesienia tylko za pomocą aktu notarialnego. Oznacza to, że przed zakupem mieszkania wizyta u notariusza jest koniecznością. Jak więc przebiega takie spotkanie? Co należy do podstawowych obowiązków notariusza?

Najważniejsze czynności wykonywane przez notariusza

Głównym obowiązkiem notariusza jest przede wszystkim sporządzenie aktu notarialnego. Jednak zanim to nastąpi – musi on potwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności prawnej oraz zweryfikować wiarygodność przedstawionych mu dokumentów. Notariusz zajmuje się również określeniem, jakie prawo do lokalu jest przedmiotem sprzedaży. Jest to podstawowa informacja, która musi znaleźć się w treści aktu notarialnego. Przy wykonywaniu swoich obowiązków taka osoba powinna udzielać stronom wszystkich niezbędnych wyjaśnień oraz rozwiewać pojawiające się wątpliwości. Wizyta u notariusza związana jest z wieloma sytuacjami w życiu, a jedną z najważniejszych z nich jest zakup mieszkania.

Co musi zawierać akt notarialny mieszkania?

Najprościej rzecz ujmując – akt notarialny potwierdza prawa własnościowe do danej nieruchomości. Daje on poczucie bezpieczeństwa, jednak źle sporządzony może doprowadzić do jego unieważnienia. Takiego dokumentu nikt nie można zniszczyć ani sfałszować, ponieważ zostaje on u notariusza przez okres 5 lat. Strony zawierające umowę dostają kopię aktu, które również mają status oryginału. Warto jednak pamiętać, że jeżeli notariusz ma nawet najmniejsze zastrzeżenia może odmówić podpisania tego dokumentu.

wizyta u notariusza i podpisywanie aktu notarialnego mieszkania

Akt notarialny mieszkania jest sporządzany przez notariusza na bazie dostarczonych dokumentów. Według nich należy określić stan prawny mieszkania, dokładną lokalizację oraz wszelkie uprawnienia związane z danym lokalem. Poza tymi informacjami prawidłowo skonstruowany akt musi zawierać:

  • Dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu
  • Miejsce sporządzenia aktu
  • Informacje o kancelarii notariusza
  • Dane osobowe podmiotów biorących udział w akcie notarialnym
  • Oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
  • Stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności towarzyszących podczas spisywania aktu
  • Stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu oraz podpisaniu dokumentu
  • Podpisy osób biorących udział w akcie notarialnym
  • Podpis notariusza
  • Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania

Koszty związane z nabyciem własności mieszkania ponosi strona kupująca. Standardowa opłata notarialna, z którą należy się przy tym liczyć, jest taksa, czyli wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży. Dokładna kwota taksy notarialnej zależy od wartości całej transakcji.

Następnie osoba kupująca mieszkanie musi być przygotowana na opłatę za odpis aktu notarialnego. Jest to kopia dokumentu, jednak o takiej samej mocy prawnej, co oryginał. Stawka za odpis jest ustalana indywidualne od notariusza.

Wśród opłat notarialnych wyróżnia się również koszty stałe. W tym przypadku należy zapłacić za założenie księgi wieczystej oraz dokonanie do niej wpisu prawa własności. Koszt tych czynności wynosi zawsze 260 zł bez względu na wartość nieruchomości. W przypadku kredytów hipotecznych należy uiścić dodatkową opłatę za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej za 200 zł.

Kupując mieszkanie, trzeba także liczyć się kosztami dodatkowymi – w tym z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest on uzależniony od wartości nieruchomości i niezmiennie wynosi 2% całej ceny transakcji. W przypadku kredytu hipotecznego należy zapłacić PCC w wysokości 19 zł lub 0,1% od kwoty nieruchomości. Wiąże się to również z takimi opłatami jak odsetki, prowizja, operat szacunkowy oraz ubezpieczenia.