Skontaktuj się z Paweł Wasilewski, ELTELSAT INSTALACJE:

O mnie

SEP G1, eksploatacja, dozór, pomiary

Paweł Wasilewski, ELTELSAT INSTALACJEWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług