Skontaktuj się z Marcin Ślimak, Crescit:

O mnie

Crescit to biuro prawne zajmujące się obsługą podmiotów gospodarczy oraz osób fizycznych.
Pomoc prawna w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym oraz w zakresie restrukturyzacji zobowiązań finansowych.

Obszarem działania firmy jest doradztwo z zakresu:
prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego
prawa administracyjnego oraz podatkowego
prawa gospodarczego i bankowego
postępowań egzekucyjnych (zabezpieczamy interesy majątkowe w trakcie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego)
upadłości konsumenckiej oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zobowiązań
(ugody, umorzeń długu, prolongaty )
W prowadzeniu spraw jesteśmy ukierunkowani na budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami , indywidualnie analizując ich potrzeby z przełożeniem na efektywność w działaniu.

OFERTA
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych ukierunkowana jest na pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych spraw.
Obsługa osób fizycznych ukierunkowana jest na indywidualna analizę problemu, ukierunkowaną na uzyskanie pozytywnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Jesteśmy do państwa dyspozycji.

POSTEPOWANIA
-reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym
-reprezentowanie stron w postępowaniu egzekucyjnym
- reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

RESTRUKTURYZACJA
- wsparcie w zakresie oddłużania wraz działaniami układowymi z wierzycielami,
- wsparcie w zakresie uzyskania optymalnego finansowania lub refinansowania istniejącego zadłużenia,
- wsparcie w restrukturyzacji bieżącej działalności oraz jej zakresu i formy,

INNE
- indywidualne wsparcie prawne według potrzeb klienta
- zabezpieczenie majątku
- prowadzenie wymogów rejestrowych :
CEIDG, Krajowy Rejestr Sądowy,
- sprawozdawczości - Urzędy Skarbowe, Główny Urząd Statystyczny,
- Układy ratalne oraz umorzenia zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Urzędów Skarbowych

UPADŁOŚĆ
- upadłość konsumencka
- upadłość podmiotu gospodarczego


W naszych działaniach wspieramy w relacjach z instytucjami finansowymi, przygotowujemy odpowiednie dokumenty dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, wspieramy w negocjacjach z instytucjami i urzędami.

W przypadku postępowań egzekucyjnych oraz sądowych wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowań zarówno w zakresie doradztwa jak i przygotowania wymaganych dokumentów.


STREFA KLIENTA
Pomagamy:
• - pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
• - przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
• - skarga na czynności komornika
• - reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
• - wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
• - reprezentowanie strony w postępowaniu przed organem
• - przygotowanie skargi do Sądu Administracyjnego
• - przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika,

Restrukturyzacja
Osobą fizycznym , podmiotą gospodarczym, zmagających się z problemem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną do przeprowadzenia restrukturyzacji polubownej, finansowania przedsiębiorstwa.
Zapewnienie obsługę prawną nad procesem restrukturyzacji, negocjacji z wierzycielami.
Działania prawne polegają na ustaleniu możliwości finansowych klienta , opracowania realnego planu finansowego, propozycji planu spłaty wobec wierzycieli.
Zapewniamy wsparcie prawne dla firm na każdym etapie zmian, opracowania oraz wdrożenia planu restrukturyzacji finansowej, z ciągłością prowadzenia działalności w trakcie zmian.
Wszelkie podjęte działania mają na celu uzyskanie płynności finansowej.

Marcin Ślimak, CrescitWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług