Skontaktuj się z Katarzyna Walkowiak, Ekolog sp. z o.o.:

O mnie

OFERTA DLA FIRM
- stała obsługa w zakresie ochrony środowiska (ewidencje, sprawozdawczość, naliczanie opłat, pozwolenia, audyty)
- decyzje środowiskowe
- pozwolenia zintegrowane
- operaty wodnoprawne
- decyzje odpadowe
- obsługa stacji demontażu, punktów skupu złomu, serwisów, warsztatów samochodowych
OFERTA DLA GMIN:
- Programy Ochrony Środowiska
- Raporty z Programów Ochrony Środowiska
- Programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyłącznie ze spisu z natury,
- Inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
- Programy Ograniczania Niskiej Emisji
- Projekty do planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
- Prognozy oddziaływania na środowisko i strategiczne oceny
- Programy Rewitalizacji
- Operaty Uzdrowiskowe, operaty wodnoprawne
- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
- szkolenia z zakresu bhp i ppoż
- szkolenia tematyczne
- konferencje branżowe, wyjazdy studyjne

Zapraszamy do współpracy.

Katarzyna Walkowiak, Ekolog sp. z o.o.Wykonywane usługi

Obszar wykonywania usług