Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Oceń wykonawcę

O mnie

Od lat wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców w działaniach związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy firmą o profilu doradczo-projektowym. Działamy na terenie całej Polski.
OFERTA DLA FIRM
- stała obsługa w zakresie ochrony środowiska (ewidencje, sprawozdawczość, naliczanie opłat, pozwolenia, audyty)
- decyzje środowiskowe
- pozwolenia zintegrowane
- operaty wodnoprawne
- decyzje odpadowe
- obsługa stacji demontażu, punktów skupu złomu, serwisów, warsztatów samochodowych
OFERTA DLA GMIN:
- Programy Ochrony Środowiska
- Raporty z Programów Ochrony Środowiska
- Programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyłącznie ze spisu z natury,
- Inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
- Programy Ograniczania Niskiej Emisji
- Projekty do planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
- Prognozy oddziaływania na środowisko i strategiczne oceny
- Programy Rewitalizacji
- Operaty Uzdrowiskowe, operaty wodnoprawne
- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
- szkolenia z zakresu bhp i ppoż
- szkolenia tematyczne
- konferencje branżowe, wyjazdy studyjne

Zapraszamy do współpracy.

Wykonywane usługi

Budowa domu

Usługi prawne i administracyjne

Obszar wykonywania usług