Zdzisław Tomasikiewicz, TOM-INSTAL

Gdańsk, PomorskieOnline 2 lata temu

O mnie

Zapraszamy Państwa do dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji kotłów gazowych, olejowych oraz odnawialnych źródeł energii.
Regularnie bierzemy udział w szkoleniach serwisowych.
Pełny zakres usług serwisowych, dla każdego typu kotłów firmy MHG (dawniej EWFE, MAN), Ulrich, Broetje ACV. Prowadzimy obsługę urządzeń zarówno w czasie trwania gwarancji jak i po niej. Oprócz doraźnych przeglądów wykonujemy niezbędne naprawy i remonty stosując oryginalne części zamienne i podzespoły.

Według zaleceń producenta kotły powinny przynajmniej jeden raz w roku mieć wykonany pełny przegląd serwisowy . Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w najwyższej sprawności i zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji w długim okresie czasu.
Odwiedzając Państwa pierwszy raz, rejestrujemy naszą wizytę w naszej bazie danych, przez co zapewniamy – oczywiście za zgodą Państwa przypomnienie o terminie następnej wizyty np. przedłużającej gwarancję, czy koniecznym przeglądzie Państwa urządzenia.
Po czyszczeniu i kontroli poprawności funkcjonowania podzespołów kocioł poddawany jest regulacji i optymalizacji procesu spalania, co ma bezpośredni wpływ na jakość emisji do środowiska i ekonomię eksploatacji.

Potwierdzeniem wykonanego przeglądu serwisowego jest wypełnienie protokołu z listą czynności serwisowych przewidzianych przez producenta dla danego modelu kotła. Na wykazie czynności serwisowych zaznaczone zostają również wymienione części oraz zaprotokołowane parametry pracy obsługiwanego urządzenia grzewczego.
Dlatego warto zapisać sobie nasz numer zgłoszeniowy 880 768-371

Opinie o "TOM-INSTAL"

Brak opinii.

Jesteś zadowolonym klientem?

Usługi świadczone przez "TOM-INSTAL" 20

Cennik

    Brak cennika

    Brak cennika