Wykończenie wnętrz w Koszalinie
Remont

Wykończenie wnętrz w Koszalinie

163 wykonawców

ocenianych średnio na 4.9
(496 opinii)

3521 wiadomości

wysłali wykonawcy tej usługi w ubiegłym tygodniu

24 godziny

mają wykonawcy na nawiązanie z Tobą kontaktu

4 minuty

zazwyczaj należy zaczekać na pierwszą wiadomość

Aktualności

Wykonawcy usługi Wykończenie wnętrz w Koszalinie

10 lat doświadczenia
Grzegorz Kosak świadczy usługi od 2010 roku
12 miesięcy na Fixly

Dzień dobry Państwu. Specjalizuję się w malowaniu, szpachlowaniu: mieszkań, domów, pomieszczeń użytkowych i innych. Cechuje mnie uczciwość oraz brak nałogów. Zapraszam do kontaktu.

21 lat doświadczenia
Grzegorz Ruskowski świadczy usługi od 1999 roku
2 miesiące na Fixly

Zajmuje się montażem kotłów gazowych oraz na pellet i węgiel Cale instalacje centralnego ogrzewania i podlogowego Kuchnie oraz lazienki Biały montaż Świadcze też usługi remontowe .

6 lat doświadczenia
Bartosz Lenkiewicz świadczy usługi od 2014 roku
4 miesiące na Fixly

Zajmuje sie wszystkim co z budowlanka zwiazane. Od postawienia do wykończenia.

Wykończenie wnętrz: ostatnie zapytania w Koszalinie

Helena dodała zapytanie:
Które pomieszczenia chcesz wykończyć?
inne - opiszę w ostatnim kroku
Czy masz projekt remontu?
tak, mam już gotowy projekt
Jakie dodatkowe usługi Cię interesują?
inne - opiszę w ostatnim kroku
Dodaj komentarz lub załączniki
I. WITRYNY LOKALI NAJEMCÓW Najemca wykonuje witrynę szklaną wzdłuż Linii Najmu, na całej jej długości od strony komunikacji ogólnej - pasażu wraz z wymaganymi otworami wejściowymi. Witryna musi być szklana na całej wysokości przygotowanego otworu. Witryna musi być zaprojektowana wg Wytycznych Projektowych, Projekt witryny z lokalizacją wejść będzie częścią Projektu Budowlano-Wykonawczego Najemcy oprócz podkonstrukcji, którą wykonuje Wynajmujący. Wszystkie elementy witryny będą zaprojektowane w oparciu o najnowszy standard Najemcy, wykonane i zainstalowane przez Najemcę i na jego koszt. Powyższe postanowienia dotyczą również szyldu nad wejściem i umieszczonego na nim szyldu Najemcy. Projekt witryny powinien spełniać obowiązujące w centrum wymagania przeciwpożarowe. 1. Dopuszczone są cofnięcia wejść do Lokali Najemców o maksymalnej szerokości 3,5. Cofnięcie wejścia w podanym wypadku dopuszczone jest na głębokość 1,5m do 2m od Linii Najmu. UWAGA: Cofnięcie wejścia do lokalu nie zmienia powierzchni Najmu ustalonej w całości do linii Najmu. 2. Żaden z elementów witryny (z wyjątkiem szyldu nad wejściem) nie może wystawać poza Linię Najmu. 3. Witrynę należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający dylatację konstrukcyjną, jeżeli ta przebiega przez Lokal i przecina Linię Najmu. 4. Niedopuszczalne jest naruszenie przez Najemcę elementów wykończeniowych przygotowanego przez Wynajmującego otworu przeznaczonego dla witryny szklanej, w tym: obudowy słupów dzielących lokale najemców, posadzki wzdłuż linii najmu, gzymsu nad otworem, sufitu w pasażu. W przypadku słupów w witrynie, konieczne jest ich wykończenie stalą nierdzewną szczotkowaną 5. Elementy znajdujące się w Lokalu Najemcy stojące za witryną takie jak regały lub wieszaki częściowo lub całkowicie przesłaniające wgląd w głąb sklepu nie mogą zajmować więcej niż 50% długości witryny. Elementy całkowicie przesłaniające wgląd w głąb sklepu nie mogą znajdować się bliżej niż 90 cm od linii witryny. 6. Cokoły witryn (dolne profile służące do mocowania tafli szklanych) mają wysokość 150 mm od poziomu wykończenia podłogi pasażu, tj. w strefie komunikacji ogólnej. W przypadku zastosowania podestów za witryną, nie może on wystawać powyżej cokołu witryny szklanej. 7. Preferowane jest stosowanie systemu przeszklenia witryny bez ramowego, W witrynie nie dopuszczalne jest stosowanie profili pionowych łączących tafle szkła. Mocowanie szkła w witrynie należy wykonać z profili aluminiowych wykończonych blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej Witryny mocowane są do posadzki oraz do stalowej pod konstrukcji ponad poziomem sufitu gipsowego w pasażu. Wszystkie elementy witryny mają mocowanie niezależne i nieobciążające elementów wykończenia, konstrukcji oraz urządzeń wynajmującego. 8. Szkło wypełniające witryny należy łączyć bez-spoinowo. Przerwy pomiędzy taflami szkła mogą mieć maksymalnie 1 mm szerokości. W przerwach pomiędzy taflami szkła nie dopuszcza się używania silikonu, żadnych uszczelniaczy i klei. Jedynym dopuszczonym materiałem do łączenia tafli szklanych jest taśma silikonowa (np. produkcji 3M). Niedopuszczalne jest łączenie tafli szkła przy pomocy klipsów lub innych widocznych elementów. Wymagania powyższe nie dotyczą miejsc w budynku gdzie Projektant budynku wymaga witryn dymoszczelnych (dymoszczelnych elewacji sklepów). Szkło w witrynach powinno być bezpieczne, bezbarwne, polerowne na krawędziach (przygotowane do łączenia tafli bez spoinowania ich silikonem) o grubości ok. 12 mm 9. Przestrzeń ekspozycyjna Najemcy obejmuje powierzchnię we wnętrzu Lokalu o głębokości 1 m od Linii Najmu. W tej przestrzeni zabronione jest stosowanie niskiej jakości elementów wykończenia i osprzętu elektrycznego. W tym obszarze należy wykonać 1m sufitu podwieszonego do górnej krawędzi szklenia witryny. 10. W szczególnych wypadkach do konstrukcji witryn dopuszczone są materiały inne niż szkło. Są to materiały szlachetne o wysokiej estetyce wykończenia, takie jak: stal nierdzewna szczotkowana, blacha stalowa lakierowana, wysokiej klasy laminaty, materiały drewnopodobne zgodne z wymogami prawa w zakresie ochrony pożarowej. Dopuszczenie stosowania materiałów innych niż szkło będzie odbywało się indywidualnie, każdorazowo za zgoda Wynajmującego na etapie akceptacji projektu Wstępnego Lokalu Najemcy. 11. W miejscach gdzie w oparciu o Warunki Ochrony Pożarowej Wynajmujący wymaga dymoszczelnej elewacji sklepu a Najemca wykonuje witrynę: spoiny pomiędzy taflami szkła należy wypełnić w taki sposób aby szkło spełniało parametr dymoszczelności a podkonstrukcja witryny szklanej spełniała parametry ochrony przeciwpożarowej. 12. W budynku przewiduje się strefy gdzie Najemca zobowiązany jest wykonać witryny ściśle według projektu oraz wytycznych Wynajmującego. 13. Projekt witryny, wykonany w ramach Projektu Budowlano-Wykonawczego Najemcy, będzie przedmiotem szczegółowej oceny Wynajmującego. 14. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo konstrukcji, mienia i osób, związanych z wykonaną witryną. 15. Plakaty, banery i filmy reklamowe nie mogą być zamontowane na fasadzie sklepu bez uprzedniego uzgodnienia z Wynajmującym. Elementy bez akceptacji będą usunięte na koszt Najemcy. 16. Nie dopuszcza się umieszczania nalepek przyjmowanych kart kredytowych i płatniczych na powierzchniach graniczących z pasażem handlowym. Mogą być one umieszczone w formie znaku graficznego na powierzchniach wycofanych w stosunku do witryny najmu. II. SZYLDY NAD WEJŚCIAMI DO LOKALI NAJEMCÓW. 1. Szyld Najemcy (logotyp) jest wykonywany i instalowany przez Najemcę na jego koszt i wg zatwierdzonego przez Wynajmującego Projektu Budowlano-Wykonawczego. Dotyczy to również zasilania oświetlenia szyldu. Najemca jest zobowiązany do utrzymywania szyldu w nienagannym stanie technicznym i estetycznym. 2. Szyld może być zainstalowany tylko nad wejściem do Lokalu, na przeznaczonym do tego polu. Szczegóły zostaną podane przez Wynajmującego w załączonych Wytycznych rysunkowych wykonania witryny. 3. Szerokość szyldu reklamowego Najemcy nie może przekraczać 3,5 m oraz nie powinna być większa niż szerokość wejścia. Niedozwolone są szyldy na całą szerokość otworu przeznaczonego pod witrynę Najemcy. 4. Dopuszczalne warianty szyldu zawierającego logo Najemcy: - Logo Najemcy wykonane z liter blokowych z materiału przepuszczającego światło dopuszczonego do użycia przez Rzeczoznawcę ochrony p.poż. - Litery świecące krawędziowo lub w całości. Szczegóły wykonania logo należy uzgodnić z Wynajmującym. - Logo Najemcy wykonane jako świecące ażurowe litery blokowe. - Oświetlenie ukryte wewnątrz liter. - Szczegóły wykonania logo należy uzgodnić z Wynajmującym. 5. Niedozwolone są szyldy: z liternictwem neonowym, szyldy płaskie, kasetony, błyskające szyldy, szyldy ruchome, sekwencjonowane i dźwiękowe szyldy, 6. Niedozwolone są szyldy prostopadłe do witryny typu semafor. 7. W każdym przypadku grubość elementów szyldu Najemcy nie może przekraczać 20 cm w głąb pasażu. 8. Wysokość logotypu mocowanego na panelu lub ażurowego logotypu panelu wynosi maksimum 500 mm. 9. Najemca jest w pełni odpowiedzialny, za jakość wykonania i montażu swojego szyldu, który musi spełniać przepisy bezpieczeństwa użytkowania i konstrukcji. Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne. Najemca odpowiada za utrzymanie szyldów podczas eksploatacji Lokalu. 10. Zasilanie elektryczne do szyldu Najemcy musi pochodzić z rozdzielnicy elektrycznej Najemcy. Ewentualne klapy rewizyjne nie mogą być wyeksponowane na witrynie szklanej i musza być ukryte. 11. Zasilanie podświetlenia szyldów musi być włączone w godzinach otwarcia Centrum za pomocą zegara sterującego. 12. Najemca może posiadać tylko jeden szyld główny opisany jak powyżej, chyba że fasada sklepu wychodzi na dwa lub więcej różnych pasaży handlowych. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda wynajmującego na każdy dodatkowy szyld po przedstawieniu projektu. 13. Żadnego rodzaju szyldy nie mogą się znaleźć na ścianie dzielącej lokale, nadprożu fasady sklepu i sufitach pasażu handlowego. III. WEJŚCIA DO LOKALI NAJEMCÓW 1. Wejście do Lokalu Najemcy od strony pasażu (komunikacji ogólnej) mogą stanowić: drzwi cało-szklane jednoskrzydłowe, cało-szklane dwuskrzydłowe. Dopuszczalne jest pozostawienie otworu w witrynie o szerokości niezbędnej do ewakuacji bez wypełnienia zamykanego jedynie kratą rolowaną. Rozwiązanie wejścia do Lokalu jednocześnie musi być zgodne z Warunkami Ochrony Pożarowej budynku i podlega uzgodnieniu przez Wynajmującego. 2. Wejścia do Lokali Najemców od strony pasażu będące częścią witryn całoszklanych mogą być wycofane od Linii Najmu Lokalu jak podano w punkcie: 3.2 niniejszego rozdziału 3. Szerokość całkowita drzwi do Lokalu wskazana jest przez Wynajmującego w załączonych Wytycznych rysunkowych wykonania witryny oraz powinna być zgodna z przepisami Prawa Budowlanego. 4. Dodatkowe drzwi z Lokalu (całkowicie nowe lub wynikające z przesunięcia istniejących) do korytarza serwisowego, ewakuacyjnego lub klatki schodowej, wynikające z projektu budowlano-wykonawczego Najemcy lub wprowadzone przez Najemcę aranżacji, mogą zostać wykonane na potrzeby Najemcy, po uprzednim wykonaniu przez niego projektu i uzyskaniu akceptacji Wynajmującego. Całość związanych z tym prac zostanie wykonana przez Wykonawcę Wskazanego na koszt Najemcy, w tym również: wykonanie otworu i nadproża, montaż samych skrzydeł drzwiowych wraz z niezbędnym osprzętem (np. samozamykacz, belka anty-paniczna, kontaktrony, elektro-rygle) i wpięciem do systemów typu BMS, SAP i kontrola dostępu. Drzwi muszą być wykonane tak by skrzydło drzwiowe nie zawężało szerokości dróg ewakuacyjnych. W tym celu może być konieczne wykonanie niszy i wycofanie drzwi z linii najmu w głąb Lokalu. Ściany niszy muszą spełniać takie same wymogi przeciwpożarowe jak ściana, w której wykonywane jest wyjście z Lokalu. 5. W wypadku użycia przez Najemcę w otworze wejściowym do Lokalu krat rolowanych, kraty te powinny być estetycznie wykończone. Wszelkie widoczne elementy krat rolowanych powinny być wykonane z aluminium w kolorze anodowanym srebrnym. Rolety manualne lub z elektrycznym systemem sterowania. Prowadnice rolet powinny być umieszczane w miejscach wynikających z podziału witryny Najemcy na moduły. Obowiązkowo zamontowany jest hamulec bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia sterujące roletą zlokalizowane są na ramie witryny sklepowej na wysokości maksimum 500 mm powyżej poziomu wykończenia podłogi. Rolety muszą być wyposażone w mechanizm do ręcznego zamykania i otwierania na wypadek awarii zasilania. Rolety nie mogą być podwieszane do konstrukcji obramowania witryny zapewnionej przez Wynajmującego mogą być ustawiane wyłącznie na własnych słupkach opartych na podłożu. 6. Wyposażenie zamknięć drzwi (skrzydła, kraty, rolety) w zakresie urządzeń ochrony pożarowej powinno być zgodnie z Wytycznymi Projektowymi i Warunkami Ochrony Pożarowej.
Kiedy usługa powinna być wykonana?
W ciągu 1-2 tygodni

Oferty wykonawców: 2

Krzysztof dodał zapytanie:
Do wykończenia:
łazienka
Projekt?
tak, mam już gotowy projekt
Dodatkowe usługi:
nie potrzebuję dodatkowych usług
Kiedy usługa powinna być wykonana?
W ciągu kilku dni

Oferty wykonawców: 5

Paweł dodał zapytanie:
Które pomieszczenia chcesz wykończyć?
łazienka
Czy masz projekt remontu?
nie, mam tylko ogólny pomysł
Jakie dodatkowe usługi Cię interesują?
nie potrzebuję dodatkowych usług
Dodaj komentarz lub załączniki
Wymiana silikonu w kabinie prysznicowej.Trzeba usunąć stary silikon i położyć nowy.
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Dostosuję się do wykonawcy

Oferty wykonawców: 4