Czujnik ruchu – podstawowe typy

Co łączy systemy alarmowe, sterowanie oświetleniem lub uruchamianie wody w łazienkach? Wszystkie wykorzystują detektory ruchu. Sposób ich działania zależy od typów czujników. Dzielą się one na pasywne i aktywne, choć spotyka się także systemy mieszane.

Pasywny czujnik ruchu

Podstawowy typ tego urządzenia to tzw. pasywny czujnik podczerwieni (PIR). Reaguje on na zmiany temperatury opierając się na promieniowaniu podczerwieni. Są one wyposażone w soczewkę kształtującą obszar działania. Wyróżnić można m. in. kurtyny pionowe, poziome i czujki szerokokątne.

Ponieważ temperatura jest kluczowym elementem wykrywania ruchu, czujniki pasywne należy umieszczać nie mniej niż półtora metra od źródła ciepła. Instalowanie ich przy kaloryferze lub w kuchni może zakłócać ich działanie, podobnie jak intensywne światło słoneczne padające na soczewkę. Instalując czujkę tego typu należy unikać także podłoży wpadających w wibracje.

Czujniki aktywne

Drugim rodzajem czujki jest aktywny czujnik ruchu. Działa ona na innej zasadzie. Najczęściej wykorzystuje fale elektromagnetyczne oraz efekt Dopplera – zmianę częstotliwości fali spowodowaną zmianą wzajemnego położenia źródła fali i jej odbiornika. Nadajnik i odbiornik są umieszczone obok siebie, a człowiek pojawiający się w kontrolowanej przestrzeni powoduje wzrost częstotliwości odbitej fali. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że mikrofale przenikają przez plastik, szkło lub drewno. Można więc ukryć czujkę przed wzrokiem intruzów.

Z tego samego powodu należy planowania instalacji czujki aktywnej należy pamiętać, by znajdowała się ona z dala od okien i drzwi. W przeciwnym razie może rejestrować ruchy z zewnątrz. Zakłócać pracę tego typu czujki mogą także urządzenia elektryczne. Nie wpływa na nie zmiana temperatury. Ważne też, by nie montować w jednym pomieszczeniu dwóch czujek, które działają na tej samej częstotliwości.

Czujniki dualne

Cechy obu rodzajów czujek łączy tzw. czujka dualna PIR + MW. Urządzenie to wykorzystuje mocne strony obu rozwiązań i świetnie nadaje się do pomieszczeń, w których warunki często się zmieniają, np. garaży, strychów lub kuchni. Ten rodzaj detektora jest najskuteczniejszy, a jednocześnie, zastosowany w przypadku systemów alarmowych, najrzadziej się myli i wzbudza fałszywe alarmy.