[EKSPERT Fixly] Klimatyzacja jako źródło ciepła

W powszechnej świadomości klimatyzator służy wyłącznie do chłodzenia. Stąd często użytkownicy i posiadacze takich urządzeń przeważnie uruchamiają je wyłącznie w najcieplejsze dni, nie korzystając z pełnego potencjału, jakie dają te urządzenia: filtrowanie, osuszanie czy ogrzewanie.

Czy klimatyzatorem można grzać?

Obecne modele klimatyzatorów w większości przypadków pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do -15oC. Są jednak urządzenia, które pozwalają na pracę w trybie grzania do -30oC i poniżej. Dzięki tak szerokiemu zakresowi pracy, urządzenia te mogą stanowić alternatywne lub jedyne źródło ciepła.

Jak to możliwe?

Klimatyzatory są pompami ciepła typu powietrze-powietrze. W trybie chłodzenia odbierają ciepło z klimatyzowanego pomieszczenia i przekazują je poprzez czynnik chłodzący na skraplacz, gdzie zostaje oddane na zewnątrz. Obieg ten można odwrócić poprzez zmianę trybu na grzanie, dzięki czemu ciepło z zewnątrz wtłaczane jest do pomieszczenia. W rozmowach z Inwestorami często pada pytanie: „jak dostarczyć ciepło z zewnątrz, gdy mamy temperaturę ujemną”? Otóż najlepiej odnieść się w tym przypadku do skali Kelvina, gdzie OoC, to nadal „temperatura dodatnia”, czyli 273,15 K.

Czy ogrzewanie klimatyzatorem jest drogie?

Koszty ogrzewania przy wykorzystaniu pomp ciepła uznawane są za jedne z najniższych, najbardziej ekologicznych, a do tego są praktycznie bezobsługowe. Porównując koszt pracy klimatyzatora do grzejnika elektrycznego, nowoczesne klimatyzatory z górnej półki (klasa energetyczna A+++) pobierając tę samą ilość energii elektrycznej, dają ponad pięciokrotnie więcej ciepła (1 kW stanowi pobrana moc elektryczna, pozostała energia to ciepło pobrane z zewnątrz). Część Inwestorów lubi konkretne liczby, dlatego poniżej przedstawiono dane katalogowe jednego z japońskich producentów:

Pobór mocy (min-max): 0,15-1,55 kW 

Moc grzewcza (min-max): 0,70-5,80 kW

Jak dobierać klimatyzator do grzania?

Przed zakupem klimatyzatora na cele grzewcze warto poradzić się doradcy technicznego lub instalatora. Specyfiką powietrznych pomp ciepła jest bowiem utrata wydajności wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Urządzenia dedykowane do pracy w niskich temperaturach przy -7oC na zewnątrz tracą kilkanaście procent wydajności, natomiast najtańsze urządzenia kilkadziesiąt. Z tego względu sugeruje się lekkie przewymiarowanie urządzeń (zastosowanie urządzeń o większej mocy), jeżeli klimatyzator ma stanowić jedyne źródło ciepła. Przy doborze klimatyzatora do ogrzewania warto także zwrócić uwagę na fakt, czy posiada on grzałki tacy skroplin, co zapobiega gromadzeniu się lodu w urządzeniu.

Zalety ogrzewania klimatyzatorem

Poza praktycznym brakiem konieczności obsługi urządzeń, warto zwrócić uwagę na możliwość bardzo dokładnego filtrowania powietrza przez klimatyzatory, dzięki czemu powietrze wewnątrz pomieszczeń nierzadko jest lepszej jakości niż na zewnątrz. Dotyczy to szczególnie centrum zatłoczonych miast jak Kraków czy Warszawa. Nowoczesne rozwiązania pozwalają też na sterowanie zdalne z telefonu oraz na zabezpieczenie pomieszczeń przed zamarzaniem (funkcja utrzymania temperatury 8-10oC w pomieszczeniu), dzięki czemu stanowią bardzo wygodne, dość tanie i energooszczędne źródło ogrzewania nie tylko mieszkań i domów całorocznych lecz także domów letnich.


Marcin Bieńkowski

Pink Ninja – dostawca i wykonawca najbardziej poszukiwanych rozwiązań z zakresu pomp ciepła i klimatyzacji.