Remonty w Polsce w 2019 rok – raport Fixly

Jak wynika z raportu przygotowanego przez serwis Fixly, w 2019 roku prace remontowe przeprowadziła niemal połowa Polaków. Spośród tej grupy co piąty badany dokonał generalnego remontu.

“Jak remontują Polacy?” to już druga edycja raportu, który powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska dla Fixly. Ponownie zapytaliśmy o wszystko, co związane jest z pracami remontowymi, które Polacy przeprowadzili w 2019 rok. Odpowiedzi respondentów zebraliśmy i opracowaliśmy w formie raportu online. 

Sprawdź, jak remontują Polacy na: https://fixly.pl/jak-remontuja-polacy

gdzie remontowaliśmy najwięcej

Bez większych zaskoczeń najpopularniejszą usługą remontową było malowanie ścian, na które zdecydowało się aż 85% osób. Na drugim miejscu uplasowały się prace związane z wykończeniem podłogi (46%), a na trzecim z białym montażem (41%). Niektóre prace, zwłaszcza te najprostsze, badani próbowali częściowo wykonywać samodzielnie. 

Z odpowiedzi badanych wynika, że w Polsce coraz więcej osób szuka fachowców w Internecie. W porównaniu do 2018 roku ten odsetek wzrósł o 10 punktów procentowych. Wciąż jednak najpopularniejszym sposobem na znalezienie wykonawcy remontu są polecenia znajomych. Warto również zauważyć, że aż 89% badanych pozytywnie ocenia prace zrealizowane przez fachowców.

Przeciętny koszt remontu w 2019 roku wyniósł niecałe 20 tysięcy złotych, z czego 1/3 to koszty związane z opłaceniem fachowców od remontu. Aż 46% respondentów przyznało, że musiało odkładać prace ze względu na brak pieniędzy. Być może dlatego aż 70% osób ma już zaplanowane prace na kolejny rok .

najpopularniejsi fachowcy