Usługa na topie: dom energooszczędny

Rosnące ceny energii, regulacje wymuszające zmniejszanie jej zużycia oraz technologiczny postęp – te trzy czynniki wpływają najbardziej na popularność energooszczędnego budownictwa. Na czym ono polega?

Podstawowym założeniem jest minimalizowanie strat energii. Ciepło potrafi uciekać przez wentylację, okna, drzwi, dach, ściany zewnętrzne, posadzkę i mostki termiczne. Projekt domu energooszczędnego powinien zwracać uwagę nie tylko na materiały, ale i odpowiednią architekturę, izolację, a nawet orientację budynku względem stron świata.

Położenie budynku

Droga do energooszczędnego domu zaczyna się jeszcze przed rozpoczęciem jego projektowania. Najmniejsze straty ciepła zanotują budynki, których strefa mieszkalna skierowana będzie na południe i na zachód. Pozwoli to wykorzystać promienie słońca jako naturalne ogrzewanie. Po stronie północnej powinny znajdować się natomiast pomieszczenia niewymagające utrzymywania wysokich temperatur, takie jak pomieszczenia gospodarcze, kotłownia lub przedsionek.

Bryła i powierzchnia

Dom energooszczędny powinien mieć możliwie najprostszą bryłę. Każde załamanie dachu to miejsce, w którym mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne, powodujące napływ zimna z zewnątrz. Idea domu energooszczędnego zakłada, że dach powinien być w miarę możliwości prosty, podobnie jak i cała konstrukcja domu. Ogólne zasada jest taka, że im prostsza bryła, tym mniejsze straty ciepła. Wszelkie powierzchnie przeszklone powinny być natomiast umiejscowione od strony południowej i zachodniej, by wykorzystać potencjał słońca.

Okna i drzwi

Drzwi i okna to elementy, przez które może uciekać nawet 25% ciepła. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest dobranie stolarki o niskim współczynniku przenikania ciepła. Z punktu widzenia izolacyjnego, najlepsze okna to takie, które nie dzielą się na mniejsze części. Drzwi wejściowe powinny natomiast być skonstruowane z drewna (a nie np. metalu) i odpowiednio zaizolowane.

Wentylacja i rekuperacja

Za nawet 30-40% strat ciepła odpowiada wentylacja. W domu energooszczędnym możliwe jest nie tylko ich ograniczenie, ale i odzyskanie ciepła. Zastosowanie nawiewno-wywiewnej, mechanicznej wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła umożliwia nagrzewanie powietrza wentylacyjnego zimą i chłodzenie latem.