Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Oceń wykonawcę

O mnie

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:
- bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
- naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu,
- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie towarów i usług,
- rozliczanie delegacji służbowych: krajowych i zagranicznych,
- nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
- reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym
- doradztwo w kwestiach podatkowych
- sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu rocznych zeznań podatkowych.Wykonywane usługi

Usługi prawne i administracyjne

Obszar wykonywania usług