Uzbrojenie działki w media i przyłącze gazowe, wodne, elektryczne

Koszty i formalności uzbrojenia działki

Uzbrojenie działki jest jednym z obligatoryjnych etapów budowy domu. Teren należy wyposażyć w niezbędne przyłącza (wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i inne). Ile kosztują i trwają formalności związane z uzbrojeniem działki?

Co to jest uzbrojenie działki?

Polskie prawo przewiduje, że obowiązek uzbrojenia działki leży po stronie inwestora lub właściciela gruntu. Choć termin uzbrojonej działki nie jest oficjalnie objaśniony w normach prawnych, to w Prawie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się definicja sieci uzbrojenia terenu. To nazewnictwo obejmuje wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody oraz urządzenia:

 • wodociągowe, 
 • kanalizacyjne, 
 • gazowe, 
 • cieplne,
 • telekomunikacyjne, 
 • elektroenergetyczne.

W ustawie Prawo budowlane można znaleźć informację o tym, że sieć uzbrojenia terenu klasyfikuje się jako budowlę. Łączy się to z szeregiem formalności i czynności, które trzeba zrealizować, żeby uzyskać warunki zabudowy czy nawet pozwolenie na budowę. Kwestia uzbrojenia działki jest zatem ważna już podczas tworzenia projektu domu. 

przyłącze gazowe

Uzbrojenie działki krok po kroku

 • Uzyskanie informacji o uzbrojeniu działki

Już przed zakupem działki budowlanej warto dowiedzieć się, czy jest ona wyposażona w niezbędne uzbrojenie. Informacji o tym, jak sprawdzić uzbrojenie działki, można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, do którego należy grunt. Należy udać się do wydziału związanego z kartografią i geodezją. O możliwości oraz szacunkowym terminie wykonania konkretnych przyłączeń można dowiedzieć się z kolei w miejscowych zakładach zarządzających poszczególnymi sieciami. 

 • Techniczne warunki podłączenia do sieci

Przed rozpoczęciem działań warto dowiedzieć się o tym, czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do przyłączenia konkretnych mediów, w jaki sposób powinna być rozbudowana sieć, jakie parametry techniczne rur czy przewodów są wymagane oraz ile wynosi szacunkowy koszt wykonania przyłączeń. To pozwoli określić, czy faktycznie warto kupować konkretną działkę.

 • Złożenie wniosków

Wybraną i zakupioną działkę należy uzbroić. Formalności rozpoczynają się od składana wniosków dla konkretnych sieci. W przypadku wątpliwości lub niewiedzy warto zgłosić się do profesjonalnego geodety

Wśród dokumentów o konkretne przyłączenia znajduje się:

 • Wniosek o przyłącze gazowe (do którego należy dołączyć informacje o celach, na które ten gaz będzie wykorzystywany);
 • Dokument wnioskujący o przyłącze wodno-kanalizacyjne (w którym należy poinformować o dostępie do szamba);
 • Wniosek o przyłącze elektroenergetyczne (do którego należy podać informacje o mocy przyłączeniowej i rocznym zapotrzebowaniu na energię).

Do każdego wniosku należy załączyć dokument własności działki budowlanej. Przed złożeniem konkretnych wniosków należy dopełnić wiele formalności.  W związku z powyższym, w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o warunki przyłączenia prądu, dzięki którym można dowiedzieć się o przewidywanej mocy przyłączeniowej. W miejscowym zakładzie wodociągowym należy złożyć również wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia na wodę. Do takiej dokumentacji powinno się dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500.

Dostęp do drogi publicznej 

Uzbrojenie działki, czyli podłączenie niezbędnych mediów do terenu budowlanego to jednak nie wszystko. Wśród początkowych formalności korzystania z działki (dla uzyskania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę) wymienia się także dostęp do drogi publicznej w charakterze bezpośrednim lub pośrednim.  Doradztwo w zakresie prawa nieruchomości gruntowych można uzyskać od specjalistów z branży, adwokatów, prawników czy radców prawnych. 

 • Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez bezpośredni zjazd (część drogi na połączeniu z drogą, która nie jest drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze);
 • Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną – sytuacja, w której między terenem budowlanym a drogą publiczną znajduje się jakaś inna nieruchomość;
 • Dostęp do drogi publicznej przez służebność gruntową – gdy działka nie posiada żadnego z wymienionych wcześniej dostępów do drogi publicznej, to wówczas można stosować się do postanowień Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, które dają możliwość uzyskania dostępu poprzez ustanowienie tzw. drogi koniecznej.

Koszty uzbrojenia działki w przyłącza i media

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Ostateczną cenę uzbrojenia działki warto podzielić na 3 etapy przedsięwzięcia:

 • Koszt przyłącza wody – pokrycie leży po stronie inwestora, zarówno jeśli chodzi o koszt projektu, jak i odbioru. Urząd Gminy może zażądać od właściciela działki również opłaty adiacenckiej, która dotyczy działek budowlanych. 
 • Koszt podłączenia prądu – to, ile kosztuje podłączenie prądu na działce, jest uzależnione od cennika konkretnego przedsiębiorstwa. Po złożeniu wniosku o przyłączenie prądu należy uiścić zryczałtowaną opłatę.
 • Koszt przyłącza gazowego – w gazowni należy uiścić zryczałtowaną opłatę w wysokości uzależnionej od długości gazociągu. Istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów za przyłącze gazowe w ramach programów przyjaznych dla środowiska. 

Całościowy koszt wszystkich formalności i wykonanych prac związanych z uzbrojeniem działki może wynieść od około 12 000 zł do 25 000 zł. 

 • Przyłącze wodne: średnio 5000-10000 zł
 • Podłączenie prądu: 3000 zł
 • Przyłącze gazowe: 6000-8000 zł