Instalacja elektryczna

Wyrzucanie zabezpieczeń i iskry w gniazdach, czyli najczęstsze usterki instalacji elektrycznej

Awarie instalacji elektrycznych mogą dotyczyć wyrwanych gniazd bądź zepsutych włączników, najczęściej jednak ich przyczyną są źle dobrane parametry przewodów elektrycznych oraz niewłaściwe miejsce ich położenia. Nawet drobne uszkodzenie może mieć poważne konsekwencje i stwarzyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Dlatego w przypadku każdej awarii należy odłączyć źródło zasilania i wezwać doświadczonego elektryka.

Usterki instalacji elektrycznych najczęściej kojarzą się z domami wieloletnimi, w których przewody często są już przepalone, sparciałe lub niedostosowane do obecnych urządzeń i standardów. Nierzadko jednak awarie elektryczne zdarzają się także w nowowybudowanych budynkach. Wówczas ich przyczyną może być źle zaplanowana instalacja elektryczna jeszcze na etapie projektu domu lub zaniedbania podczas prac wykonawczych i wykończeniowych.

Rozłączanie zabezpieczeń w skrzynce z bezpiecznikami (rozdzielnicy)

Jedną z częstszych usterek, która pojawia się zarówno w starym, jak i nowym budownictwie, jest “wyskakiwanie” wyłączników (nazywanych inaczej korkami), spowodowane zbyt niską ich ochronnością względem faktycznego obciążenia chronionych obwodów elektrycznych lub przebiciami albo zwarciami w instalacji elektrycznej. W dużym uproszczeniu chodzi tu o niewłaściwie dostosowane parametry instalacji, a dokładniej obwodów i ich zabezpieczeń do liczby sprzętów, które podłączamy w swoim domu do danego obwodu elektrycznego. Moc przyłączeniowa każdego obwodu (czyli to, jaką maksymalną moc urządzeń obwód może obsłużyć jednocześnie) określana jest na etapie projektu budynku i to od niej zależy bezpieczeństwo i sprawność działania instalacji. W przypadku wykonania złych obliczeń, dochodzi do przekroczenia natężenia i rozłączania zabezpieczeń w szafie bezpieczników (rozdzielnicy).

Usterki związane ze zbyt małą mocą przyłączeniową można ograniczyć, uwzględniając do obliczeń najczęściej użytkowane sprzęty o dużym poborze energii, takie jak: kuchenki elektryczne, grzejniki na prąd czy podgrzewacze wody. Do tych urządzeń z dużą mocą najlepiej doprowadzić odrębne obwody elektryczne, by pozostałe obwody mogły obsłużyć inne urządzenia używane równocześnie np. lodówkę, zmywarkę, czajnik i odkurzacz. Obliczenia, montaż lub naprawę instalacji elektrycznych trzeba powierzyć elektrykowi z uprawnieniami, ponieważ każdy błąd grozi nieszczęściem. Każdorazowo projektowanie i aranżacja wnętrz oraz instalacji powinna iść w parze z użytecznością i normami budowlanymi, które są jedynym gwarantem bezpieczeństwa domowników i konstrukcji budynku.

Iskry w gniazdach elektrycznych

Przepalone lub stopione przewody oraz iskry wydostające się z gniazd elektrycznych to kolejny powszechny problem w domach i mieszkaniach. Niejednokrotnie prowadzi on do uszkodzenia sprzętów AGD i innych urządzeń elektrycznych. Jego przyczyną jest najczęściej zakup przewodów o mniejszym przekroju niż ten zalecany w projekcie budowlanym. Taki stan może powodować pożary oraz zagrażać życiu domowników. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, wybieraj sprawdzonych fachowców i materiały wysokiej jakości, zalecane przez projektanta budynku. Na etapie tworzenia projektu instalacji elektrycznej, unikaj ułożenia przewodów w pobliżu źródeł ciepła, np. kominka, a po zakończeniu prac odbierz od elektryka protokół świadczący o wykonaniu pomiarów stanu instalacji.