Pomiary elektryczne
Elektryk

Pomiary elektryczne

 Nowa usługa

24 godziny

mają wykonawcy na nawiązanie z Tobą kontaktu

Wykonujesz tę usługę?

Dołącz do grona polecanych wykonawców. Zarejestruj się na Fixly i zacznij zarabiać. Zdobywanie nowych zleceń jeszcze nigdy nie było takie proste!

Aktualności
Jak wykonawców oceniają inni użytkownicy Fixly?

Pomiary elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznej to prawny obowiązek w każdym nowo powstałym lub modernizowanym budynku. Prawidłowe wykonanie tego zadania to nie tylko narzucona z góry konieczność, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Pomiary muszą zostać przeprowadzone za pomocą specjalnego sprzętu i przez wykwalifikowanego elektryka.

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to dokładne oględziny i sprawdzenie instalacji elektrycznej. Zgodnie z prawem budowlanym każdy nowy oraz odnawiany budynek musi przejść badania kontrolno-pomiarowe zanim zostanie oddany do użytkowania.

Pomiary elektryczne muszą być przeprowadzane okresowo przynajmniej raz na 5 lat. W budynkach, gdzie zagrożenie porażenia prądem, pożarem lub wybuchem jest większe, a także w obiektach komunalnych instalację należy weryfikować nawet częściej - najlepiej raz w roku.

W ramach badania sprawdza się instalację elektryczną i ciągłość przewodów ochronnych, mierzy rezystancję izolacji i skuteczność ochrony przeciwpożarowej. Ponadto badaniu podlegają także instalacje odgromowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy.

Jak przeprowadzane są pomiary elektryczne?

Przegląd instalacji elektrycznej przede wszystkim powinien być wykonany bardzo precyzyjnie. Na początku elektryk przeprowadza dokładne oględziny instalacji i sprawdza ciągłość przewodów, co kończy pomiarem pętli zwarcia. Wynik, który uzyska musi sprawdzić z dopuszczalnymi wartościami.

Następnie należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych, który jednocześnie jest sprawdzeniem prawidłowej ochrony przeciwpożarowej. Na koniec pozostaje weryfikacja obwodów SELV i PELC, a dalej pomiary i odniesienia do wartości wymaganych dla rezystancji uziemienia.

Kto może wykonać pomiary elektryczne?

Jak sama nazwa wskazuje, wszelkie działania związane z prawidłowym działaniem instalacji elektrycznej wykonuje elektryk. Jednak warto zaznaczyć, że nie może to być każdy wykonawca tego zawodu, a fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami.

Pomiary instalacji elektrycznych i piorunochronnych może przeprowadzić osoba, która posiada świadectwa kwalifikacyjne grupy I: D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych. Jeśli fachowiec dysponuje jedynie świadectwem E, to protokół z przeprowadzonych pomiarów musi zostać dodatkowo sprawdzony i podpisany przez specjalistę, który ma świadectwo D. Osoba nie posiadająca wspomnianych świadectw kwalifikacyjnych może jedynie pomagać uprawnionemu elektrykowi przy przeprowadzaniu pomiarów oraz badań. Jednak bardzo ważne jest, żeby została ona przeszkolona w zakresie bhp i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Drugim istotnym aspektem w przeprowadzaniu pomiaru jest odpowiedni sprzęt. Do mierzenia poszczególnych wartości niezbędne są prawidłowo dobrane mierniki. Mogą to być urządzenia dedykowane do poszczególnych typów instalacji lub jeden miernik, który będzie w stanie pomierzyć wszystkie wartości.

Ile kosztuje wykonanie pomiarów elektrycznych?

Jeśli chodzi o pomiary elektryczne, cennik odnosi się do pojedynczych punktów i różni w zależności od rodzaju pomiaru. Inaczej elektryk wycenia pomiar rezystencji jednofazowej, uziemień ochronnych czy ochronę przeciwpożarową.

Pomiary rezystencji obwodu jednofazowego to kwota ok. 9 zł/punkt, trójfazowego ok. 17 zł/punkt, a uziemień ochronnych ok. 33 zł/punkt. Natomiast ceny za pomiar ochrony przeciwpożarowej i ciągłości przewodów ochronnych kształtują się średnio w okolicach 4-5 zł/punkt.

Wykonujesz tę usługę?

Dołącz do grona polecanych fachowców. Zarejestruj się na Fixly i zacznij zarabiać. Zdobywanie nowych zleceń jeszcze nigdy nie było takie proste!