Marcin Pykacz, AGRO-MAR

Chybie, ŚląskieOnline 3 lata temu

O mnie

Usługi komunalne:

- koszenie poboczy drogowych, rowów, skarp, przeciwskarp (kosiarki bijakowe tylno - boczne, czołowe, wysięgnikowe - ramieniowe)
- utrzymanie zieleni miejskiej, parków, boisk, ogrodów, skwerów, wertykulacja, piaskowanie (kosiarki bijakowe z koszem, kosiarka - traktorek, kosiarki samobieżne, kosy spalinowe, wertykulator, dmuchawa, odkurzacz)
- konserwacja rowów i wałów przeciwpowodziowych (kosiarki bijakowe tylno - boczne, czołowe, wysięgnikowe - ramieniowe, koparko - ładowarki, minikoparki)
- odśnieżanie dróg, placów i chodników (pługi śnieżne, posypywarki, piaskarki, solarki, koparko - ładowarki)
- utrzymanie czystości i porządku, zamiatanie dróg, chodników, parkingów, placów i innych terenów (zamiatarki, dmuchawy, odkurzacze)
- wycinka drzew, samosiejek, cięcia pielęgnacyjne, prześwietlanie koron, karczowanie, przygotowanie terenu pod inwestycje, zrębkowanie gałęzi, wycinka z podnośnika koszowego (piły, kosy spalinowe, rębak, podnośnik koszowy)

Świadczymy profesjonalne utrzymanie zieleni miejskiej (parki, skwery, boiska), zieleń przy firmach i zakładach produkcyjnych, ogrody i inne tereny. Koszenie traw z rozdrobnieniem, koszenie ze zbiorem i wywozem, grabienie traw i liści. Wertykulacja, nawożenie, oprysk - trawników, boisk. Wycinka drzew, krzewów, zrębkowanie resztek.

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników, placów i innych terenów. Odśnieżanie, załadunek i wywóz śniegu. Posypywanie piaskiem, solą, grysem, żużlem.

Roboty ziemne:

Profesjonalne roboty ziemne i drogowe, usługi koparko - ładowarką, koparką i innym sprzętem budowlanym (walce, ubijarki), wynajem ciągników rolniczych wraz z przyczepami, wywrotek itd.

Wykonujemy:

- utwardzenie terenu
- budowę dróg, zjazdów, mostków itd
- podbudowy
- wszelakiego rodzaju wykopy (pod fundamenty, szamba, oczyszczalnie, studnie, media),
- wyburzenia, rozbiórki
- wywóz gruzu, ziemi, śmieci i innych odpadów, przewóz materiałów
- załadunek / rozładunek materiału
- niwelacje terenu, skarpowanie
- czyszczenie rowów, kanałów, odmulanie
- porządkowanie działek, wycinka drzew i samosiejek, przygotowanie do sprzedaży
- sprzedaż kruszyw, kamienia, klińca, tłucznia, żwiru, piasku, ziemi itd.
- inne prace ziemne

Usługi rolnicze:

- zbiór zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych roślin
- orka pługiem obrotowym
- uprawa ziemi agregatem talerzowym bądź broną aktywną
- podorywki / talerzowanie ściernisk, nieużytków
- siew zbóż, rzepaku (agregat uprawowo - siewny Kverneland Accord)
- nawożenie / ochrona
- załadunek i wysiew wapna
- załadunek i wywóz obornika
- koszenie, mulczowanie traw, ściernisk, nieużytków, resztek po kukurydzy
- inne

Opinie o "AGRO-MAR"

Brak opinii.

Jesteś zadowolonym klientem?

Usługi świadczone przez "AGRO-MAR" 44

Cennik

    Brak cennika

    Brak cennika

    Brak cennika

    Brak cennika