Skontaktuj się z Tomasz Koryczan:

O mnie

Usługi sprzętem budowlanym oraz kompleksowe wykonie robót budowlanych: wyburzenia, rozbiórki, wykopy, niwelację, utwardzenia, budowy dróg, parkingów, odwodnienia a także transport materiałów, pojazdów i maszyn .
Sprzedaż i transport kruszyw, piasku, ziemi, tłucznia, żwir, żużel, kamień, pospółka, frez, gruz itp. Możliwość transportu samochodami samowyładowczymi do 27 ton

Tomasz KoryczanWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług