Adwokat Ząbki
Dostępne Płatności Fixly

10 wykonawców

świadczy tę usługę na Fixly

Płatności Fixly

zleć usługę i zapłać bezpiecznie w aplikacji! Więcej informacji

24 godziny

mają wykonawcy na nawiązanie z Tobą kontaktu

40 min

zazwyczaj należy zaczekać na pierwszą wiadomość

Aktualności
Jak wykonawców oceniają inni użytkownicy Fixly?

Wykonawcy usługi Adwokat w Ząbkach

Jarosław Karpiński

Kancelaria Finansowa - Detektyw, Ząbki

5.01 opinia

Od lat cenię niezależny czas w zarabianiu pieniędzy i doradzaniu swoim klientom.

Jakub Miszkiewicz

CONSULTING PARTNER JAKUB MISZKIEWICZ, Ząbki

5.02 opinie

Inżynier geodeta z 20 letnim doświadczeniem - od mapy prawnej, ustaleniem granic, mapy do celów projektowych, wytyczenie budynków, przyłączy, sieci, inwentaryzacje obiektów budowlanych małych i dużych

Krzysztof Matyszczak

Prywatny Detektyw Warszawa, Ząbki

5.01 opinia

Realizuję szerokie spektrum usług na przykład Adwokat jak również prace w ramach innych kategorii. Mam konto wykonawcy na Fixly 5 lat . Przez ten czas wykonałem wiele usług co pozwoliło mi uzyskać 1 ocen, które otrzymałem od moich klientów. Skorzystaj z moich usług - skontaktuj się ze mną.

Adwokat: ostatnie zapytania w Ząbkach

Adrian dodał zapytanie:
W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?
inna - opiszę w ostatnim kroku
Dodaj komentarz lub załączniki
Mój stan zdrowia nie zagraża mi i innym osobom i trzymają mnie w psychiatryku
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Jak najszybciej

Oferty wykonawców: 3

Elwira dodała zapytanie:
W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Dodaj komentarz lub załączniki
Radca prawny badz adwokat od spraw o odebranie praw rodzicielskich
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Jak najszybciej

Oferty wykonawców: 5

Monika dodała zapytanie:
Dzielnica:
Praga-Południe
W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?
cywilna
Dodaj komentarz lub załączniki
Porady dotyczącej umowy zlecenie. Zatrudniam pracownika na umowę zlecenie. Pracownik ma zawartą umowę zlecenie od 16 maja do 30 września. Chce ją wypowiedzieć już z uwagi na znalezienie innej pracy. Zatrudniając go czyli w maju uformowałam, że od 4-10 lipca nie ma mnie w Warszawie w związku z tym w tym okresie nie mogę dać mu wolnego itp. Czy tym samym może złożyć wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia ? Nie ukrywam, że jestem pod ścianą bo poniosłam już koszty związane z moją nieobecnością w tych dniach w pracy/firmie, których mi nikt nie zwróci. Dodatkowo jaki zapis zawrzeć w umowie zlecenia by uchronić się od niejasności związanych z nagłym jej wypowiedzeniem przez pracownika. treść umowy jaką zarwaliśmy; UMOWA ZLECENIA zawarta dnia 2022 w WARSZAWA pomiędzy: AMC BG INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Buczynów3, 05-530 Góra Kalwaria, KRS +48XXXXXXXXX 4 reprezentowaną przez: 1. Monika Dywan zwanym dalej: "Zleceniodawcą" a Panem Zamieszkałym legitymującą się dowodem osobistym ……zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”. § 1 Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: - profesjonalnej obsługi klienta na kasie oraz sali sprzedaży - obsługa kasy fiskalnej - wdrażanie akcji promocyjnych - kompleksowe sprawdzanie dostaw - przygotowanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych - wykładanie towaru oraz dbanie o właściwy sposób ekspozycji - zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie oraz jego obrębie - dbanie o właściwe zabezpieczenie towarów przed kradzieżą - pozytywne zaliczenie testów z aktualnych promocji/gazetek § 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia 16 maja 2022 do dnia 30 września 2022. § 3 Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 21 zł/h brutto (słownie dwadzieścia jeden złoty brutto za godzinę)). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. § 4 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. § 5 Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim. § 6 W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania. § 7 Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. § 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. § 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. _________________ _________________ Zleceniodawca Zleceniobiorca
Kiedy usługa powinna być wykonana?
Jak najszybciej

Oferty wykonawców: 5

Ile ocen dostępnych jest w kategorii Adwokat w Ząbkach

W kategorii Adwokat w Ząbkach dostępnych jest 10 opinii, które wykonawcy zdobyli od swoich dotychczasowych klientów. Średnia wszystkich ocen w tej kategorii wynosi 4.7.

W jaki sposób mogę ocenić wykonawcę w kategorii Adwokat?

Opinię o wykonawcy w kategorii Adwokat możesz wystawić w oknie danego zapytaniu. Wystarczy kliknąć "Oceń pracę wykonawcy". Ocena na Fixly składa się z gwiazdek (od 1 do 5) oraz Twojego komentarza. Zanim potwierdzisz dodanie opinii, upewnij się, czy jest wystarczająco konkretna i szczegółowa, opisuje Twoje doświadczenia związane ze współpracą z wykonawcą i odnosi się tylko do sfery zawodowej wykonawcy.

Ile kosztują usługi dobrego adwokata w Ząbkach?

Cena skorzystania z usług dobrego adwokata zależy od cennika wykonawcy. Istnieje możliwość zapytania specjalisty o szacunkowe koszty jeszcze przed powierzeniem mu pracy. Wszelkie rozliczenia za zlecenie wynikają z bezpośrednich negocjacji oraz ustaleń ze specjalistą.

Ile muszę czekać odpowiedź od wykonawcy?

Wykonawcy mają 24 godziny, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Przeciętny czas otrzymania pierwszej oferty w kategorii Adwokat to 40 min.

Gdzie znajdę dane kontaktowe do Zespołu Obsługi?

Kontakt z Zespołem Obsługi Użytkownika jest możliwy na kilka sposób. Możesz napisać na adres kontakt@fixly.pl i przedstawić swój problem. Jeśli wolisz bezpośrednią rozmowę, to zadzwoń do nas na numer +48 61 880 32 44. Ponadto pomoc uzyskasz, pisząc na czacie.