Zawieranie umowy między zlecającym a wykonawcą

Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy zlecającym usługę a wykonawcą jest najlepszym zabezpieczeniem dla obu stron. Co taki dokument powinien zawierać? Jak go przygotować?

W polskim prawie można wyróżnić dwie formy zawierani umów – ustną oraz pisemną. Z punktu widzenia bezpieczeństwa swoich interesów, dużo korzystniej jest decydować się na umowę pisemną. Dzięki zawarciu najważniejszych warunków i postanowień na kartce papieru możemy w przypadku naruszenia zapisów kontraktu skuteczniej dochodzić swoich racji.

W branży usług najczęściej stosuje się umowy o dzieło, a w przypadku zleceń budowlanych, remontowych czy wykończeniowych umowę o roboty budowlane. Niezależnie od tego, należy pamiętać, że każdy taki dokument musi wyraźnie wskazywać strony, przedmiot umowy, terminy oraz kwestię zapłaty wynagrodzenia.

Dowiedz się więcej o zawieraniu i przygotowywaniu umów z naszego obszernego artykułu na blogu Fixly – Umowa na wykonanie usługi – co warto o niej wiedzieć?