Kierownik budowy
Budowa domu

Kierownik budowy

4263 wykonawców

ocenianych średnio na 4.9
(167 opinii)

Cena usługi

Poznaj koszt realizacji usługi od wykonawcy
Więcej informacji

24 godziny

mają wykonawcy na nawiązanie z Tobą kontaktu

2 godz.

zazwyczaj należy zaczekać na pierwszą wiadomość

Aktualności
Jak wykonawców oceniają inni użytkownicy Fixly?

Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy to osoba, która koordynuje i pełni nadzór nad przebiegiem prac związanych z realizacją inwestycji, co sprawia, że jest najważniejszą osobą na placu budowy. Jego obecność jest wymagana w obowiązującym prawie budowlanym, a po stronie inwestora leży obowiązek znalezienia kierownika, który będzie czuwał nad postępem prac. Według przepisów kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego. W związku z tym przysługują mu określone prawa i obowiązki, ale także ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonywanych zadań.

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy czuwa nad tym, by budowa przebiegała zgodnie z założeniami projektu, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa. Dba również o bezpieczeństwo na placu budowy, zarówno w przed rozpoczęciem robót, w trakcie oraz po ich zakończeniu. Szczegółowe obowiązki kierownika budowy określone są w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 1994 roku. W myśl ustawy kierownik:

  • Jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
  • Umieścić tablicę informacyjną o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia na budowie;
  • Zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki.

 

Dziennik budowy stanowi oficjalny dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje o przebiegu robót budowlanych. Choć jego uzupełnianie leży głównie po stronie kierownika, to poza nim wpisy do dziennika mogą umieszczać również inwestor, geodeta, architekt oraz inspektor nadzoru inwestycyjnego (o ile inwestor powołał osobę do pełnienia tej funkcji).

Odpowiedzialność kierownika budowy

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za realizację robót na placu budowy, a także za wszelkie szkody, wypadki i zdarzenia, które mogą wystąpić podczas prac. W głównej mierze chodzi tutaj o sytuacje, w których roboty nie są wykonywane zgodnie z założeniami projektu, pojawiają się szkody materialne lub, co gorsza, zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz wypadki. Odpowiedzialność prawna kierownika budowy wynika z przepisów prawa cywilnego, karnego oraz budowlanego.

Kto może pełnić funkcję kierownika budowy?

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane wymagane jest posiadanie tytułu inżyniera zdobytego po ukończeniu studiów technicznych związanych z budownictwem lub architekturą.

Jak znaleźć kierownika budowy?

Wybierając kierownika budowy najlepiej kierować się opiniami wcześniejszych klientów na jego temat. Warto dowiedzieć się, jakie ma doświadczenie i wykształcenie. Zanim zatrudnimy daną osobę na stanowisku kierownika budowy przeprowadźmy rozmowę, podczas której sprawdzimy merytoryczne przygotowanie kandydata do pełnienia tej funkcji.

 

Warto wiedzieć, że w każdym momencie mamy prawo zmienić obecnego kierownika budowy. Nie jest to wprawdzie korzystne dla przebiegu prac, jednak jeśli dany specjalista nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub mamy silne podstawy, by sądzić, że działa na naszą niekorzyść, to nie ma co zwlekać.

Wykonujesz tę usługę?

Dzięki nam możesz nie tylko otrzymywać wiele ciekawych zleceń, ale także podejmować się ich realizacji. Zarejestruj się jako wykonawca na Fixly i zacznij zarabiać, świadcząc usługę Kierownik budowy! Codziennie na naszej platformie publikowane są setki zleceń w różnych kategoriach na terenie całej Polski. Zdobywanie nowych klientów jeszcze nigdy nie było tak proste. Dołącz do grona profesjonalistów na Fixly i już teraz zwiększ swoje dochody!

Wykonawcy w różnych miastach